"Convertir la vida en un continu aprenentatge requereix humilitat i paciència"

VL

Em mantinc fidel a la cocció amb llenya, tot i que reconec que el combustible emprat no ha de tenir una gran importància en el producte final. No obstant això, la flama directa, que incideix sobre els materials, i les cendres que s’hi dipositen, em permeten, de vegades, obtenir efectes d’una varietat difícil d’aconseguir amb altres tècniques. D’altra banda aquest tipus de cocció em fa sentir molt més a prop de les peces, més partícip de totes les operacions, quan passe vuit llargues hores alimentant el forn, sentint el crepitar de la llenya i el suau brunzit de la flama camí de la xemeneia, obrint ocasionalment l’espiell per comprovar la temperatura.

ES

Me mantengo fiel a la cocción con leña, aunque reconozco que el combustible empleado no ha de tener una gran importancia en el producto final. A pesar de esto, la llama directa, que incide sobre los materiales y las cenizas que se depositan, me permiten, a veces, obtener efectos de una variedad difícil de conseguir con otras técnicas. Por otra parte, este tipo de cocción me hace sentir mucho más cerca de las piezas, más partícipe de todas las operaciones, cuando paso ocho largas horas alimentando el horno, oyendo el crepitar de la leña y el suave zumbido de la llama camino de la chimenea, abriendo ocasionalmente la mirilla para comprobar la temperatura.

Taller a Culla

Quieres contactar conmigo?
escríbeme rafagaenator@gmail.com

@