"Convertir la vida en un continu aprenentatge requereix humilitat i paciència"

Abatre allò que és elevat
exaltar allò que és humil
puix la humilitat és la sapiència més gran.
Les mans del jardiner ens han ensenyat
el coneixement de les flors més diverses.
Les mans del vagabund ens han ensenyat
l’altra cara de la vida i de les coses.
Així la humiltat ha de colpir l’ànima,
amb la paciència del terrisser
que fà i desfà els càntirs de llim,
amb les mans brutes per la derrota
del temps morint-se a cada instant,
començant sempre una vegada i altra
a esculpir de bell nou la vida.

Antoni Gómez. “El terriser”
“UniVersos”. Grup 10 Llibreries de qualitat.

Gres modelat

Gres modelat
@