"Convertir la vida en un continu aprenentatge requereix humilitat i paciència"

VL

El foc s’interposarà sempre entre l’obra i l’artista…d’ell depèn la perfecta realització de l’obra. El foc no fa més que sancionar els errors i permetre l’eclosió dels encerts. Quan treballa pel seu compte, pot donar-nos coses belles, com la naturalesa ens dóna els minerals”.

ES

El fuego se interpondrá siempre entre la obra y el artista…de él depende la perfecta realización de la obra. El fuego no hace más que sancionar los errores y permitir la eclosión de los aciertos. Cuando trabaja por su cuenta puede darnos cosas bellas, como la naturaleza nos da los minerales.

Llorens Artigas
Revista Mirador, nº 252. Barcelona, 1933.

Rakú

20181013_194302
@