"Convertir la vida en un continu aprenentatge requereix humilitat i paciència"
@